Vad gäller vid köp och försäljning?

http://brf2.fridshyddan.nu/getfile.ashx?cid=266389&cc=3&refid=1

Flyttgubbe

Att sälja eller köpa en bostadsrätt är en stor händelse i våra liv. Det är därför viktigt att det sker på ett ordnat och kontrollerat sätt för att undvika onödigt trassel. Därför vill styrelsen ge lite tips och råd om vad som gäller vid försäljning av bostadsrätt i föreningen.

Styrelsens godkännande
Enligt föreningens stadgar skall den som säljer bostadsrätten tillse att köparen är godkänd av styrelsen. Styrelsen har rätt att avslå en ansökan om medlemskap, och det är därför mycket lämpligt att styrelsens godkännande fås före påskrift.

Normalt tas beslut om nya medlemmar på nästkommande styrelsemöte, men om tiden är knapp kan medlemmar givetvis påskynda hanteringen genom att kontakta styrelsen.

Uppsägning av abonnemang
Den som säljer bostadsrätten måste tillse att samtliga abonnemang, exempelvis bredband, telefoni och el, sägs upp i samband med utflyttning. Annars kommer räkningarna att fortsätta komma till den som har sålt, vilket skapar onödigt strul. Tänk också på att vissa abonnemang kan ha uppsägningstid som kanske inte hinner gå ut före överlåtelsedatumet.

Den som flyttar in måste givetvis beställa motsvarande om så önskas.

Vattenmätaravläsning.

Vattenmätaren ska läsas av gemensamt vid överlåtandet.

Blankett finns på expeditionen och här på hemsidan under menyn ”Vatten”

Blankett skall lämnas till Kvartershusets brevlåda. Samfällighetsföreningens vattenadministratör skickar sluträkning till den som säljer bostadsrätten och ny preliminär räkning till köparen.