Underhållsplan

 

Fastigheterna underhålls i enlighet med föreningens underhållsplan.

 

 

 

Färg o virke

 

Den som själv vill göra en ideell arbetsinsats med att måla om eller göra enklare reparationer på befintlig ytterfasad i sin bostadsrätt, kan göra det och erhålla virke och färg hos vicevärden.

 

Den här rätten gäller den del av byggnaden som är den ursprungliga och där bostadsrättsföreningen har ett ansvar för. Vad gäller altaner och ev. andra tillbyggnader som tillkommit senare och på egna initiativ svarar inte föreningen för några materialkostnader. Här får man köpa färg och virke själv.

 

Den som har planer på större förändringar, som kräver bygglov, får själv ombesörja att söka bygglov.

Man måste dock anmäla till föreningen om man tänker göra det.

 

Eftersom föreningen har ett övergripande ansvar för fastigheterna, måste alla större förändringar som görs i en bostadsrätt anmälas till vicevärdskontoret. De förändringar som avses är förändringar som har betydelse för bostadens funktion.

 

De fria ytorna runt våra hus, ska hållas fria. Staket och häckar som hindrar grannen att lätt komma in på baksidan av bostaden med redskap – får inte förekomma.