Brf.Kvarnen

 

Inriktningsmål

 

·       Föreningen har som inriktning att upplåta bra bostadslägenheter för permanent boende för våra medlemmar.

·       Boendet ska bibehålla och utveckla god kvalitet för framtiden, samt vara kostnadseffektivt.

·       Kontinuerligt underhåll ska ske så att fastigheterna bibehåller och utvecklar standarden

·       Boendet ska stimulera gemenskap och grannsämja

·       Boendet ska vara tryggt. Larmavtal ska finnas så att olyckor med skador i lägenhet ska kunna hanteras direkt. Förebyggande brandskydd genomförs via information, kontroll/åtgärder samt rengöring ventilationskanaler. Fastigheterna ska vara fullvärdesförsäkrade. Våra medlemmar ska ha erforderliga försäkringar för delar av boendet de är ansvariga för.

·       Föreningen ska sträva efter att hålla god kvalitet för gemensamma servicefunktioner, som gemenskapslokaler, tvättstuga, försörjning av TV och  IT-funktioner, förråd, garage, återvinning och sopsortering.

·       Föreningen ska sträva efter att hålla markområdena mellan våra hus i gott skick, liksom påverka vår omgivning så att en god miljö bibehålls. Vi ska känna att vi bor i ett vackert område