Felanmälningar

 

Alla fel, som avser bostadsrättens ordinarie utrustning och som förutsätts betalas av bostadsrättsföreningen, ska ske tillsvidare till ordföranden Bill Persson som bedömer vilken entreprenör som ska anlitas, och har ansvar inför föreningen för de kostnader som kan uppstå.

 

För fel som uppstår på utrustning som bostadsrättsinnehavaren själv anskaffat, svarar denne själv för att anlita lämplig entreprenör, och svarar även själv för kostnaden.

 

Om fel uppstår akut, ringer man till SOS alarmering   011-149660

 

 

 

Felanmälan till ComHem kundservice på tel: 90 222

 

Kolla driftstörningar här

 

 

Då kommer du till denna sida, där du kan söka information om störningar på området