Textruta:
 

 

 

 

 

 


Textruta: Föreningens egendom omfattar fastigheten Nyhem 2:140 med adress Fäskogsvägen 47-101, 157-249 och byggdes år 1979-1980
Bostadsrättslägenheter 75 st  
Total bruksarea 7519 m2
Specifikation av lägenheter:
3 rum och kök	  20 st
4 rum och kök	  41 st
5 rum och kök	  14 st
Medellägenhetsyta 100 m2

Föreningen har 75 biluppställningsplatser i isolerade garage, samt 47 öppna bilplatser.
Garagen och bilplatserna ägs dock av samfälligheten.
Föreningen har även 5 st fristående lägenhetsförrådsbyggnader samt ett antal lägenhetsförråd i 2 st garagelängor.
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Östgöta Brandstodsbolag
Kvarnen.jpg