El

Föreningen har ingen avtal med någon eldistributör, utan den boende tecknar avtal med en lämplig elleverantör.
Enskild medlem kan välja vilken leverantör man vill, men Vattenfall, är ägare av elnätet.

Säkringar
Eltavlan, som är belägen i lägenheten, har porslinssäkringar, samt en jordfelsbrytare placerad under eltavlan. Jordfelsbrytaren är den som i de flesta fall utlöses först.

På jordfelsbrytaren finns det en provknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren är funktionsduglig. Kontrollen bör göras med högst 6 månaders intervaller.


Huvudsäkring
I el-skåpet, som finns vid entredörren i varje hus, finns huvudsäkringarna samt elmätare för respektive lägenhet.

Felsökning
Vad gör man när jordfelsbrytaren löser ut? Följande åtgärder rekommenderas:

  1. Aktivera jordfelsbrytaren. Om den inte löser ut igen tyder detta på en tillfällig störning, obefogad utlösning eller ett tillfälligt fel. Om detta förfarande uppträder igen bör hjälp sökas hos en elinstallatör.
  2. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns ett bestående fel.
    Skruva ut säkringarna i den aktuella centralen. Slå till jordfelsbrytaren igen. Skruva in därefter en säkring i taget tills att jordfelsbrytaren återigen löser ut.
    Felet är nu lokaliserat till den säkringsgrupp som sist återställdes. Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några säkringar har återställts finns felet i eller före centralen, elektrikens hjälp behövs!
  3. Om felet är lokaliserat till en bestämd säkringsgrupp, fortsätt att dra ut alla stickproppsanslutna apparater inklusive lamputtagsanslutna som hör till gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren. Om den nu löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat.
  4. Om jordfelsbrytaren förblir tillslagen, anslut en apparat i taget till uttaget, tills jordfelsbrytaren ånyo löser ut. Det är då den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig. Låt en fackkunnig person undersöka och reparera.