Till Bostadsrättshavarna i Kvarnens Bostadsrättsförening

 

Eget förändringsarbete

 

Vi vet och vi ser hur var och en förändrar sitt boende både inom som utomhus.

 

Tyvärr har tidigare styrelser ej tillämpat § 35 i föreningens stadgar, som lyder

 

                                       § 35

    ”Bostadsrättshavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten

    utan tillstånd av styrelsen. Styrelsen skall godkänna begäran om ändring

    om denna inte medför skada på föreningens hus eller men för annan

    medlem”

 

När det gäller utemiljön påverkas vi av den nya bygglagstiftningen och byggnadslov erfordras i många fall.

Det har byggts lite här och var, utan anmälan till styrelsen och utan bygglov från Finspångs kommun.

Enligt kommunens Byggnadsingenjör Therese Grundström, krävs bygglov för altaner, trädäck, staket, spaljéer, inglasningar av altaner på vårt radhusområde.

Alla utvändiga byggnationer kräver även s.k. Granneyttrande, skriftligt. Som granne räknas de närmaste boende (vägg i vägg) samt Kvarnbackens samfällighetsförening. Samfälligheten äger marken runt husen.

 

Skall ni bygga eller göra förändringar utomhus, kontakta alltid styrelsen innan!

Detsamma gäller även väsentliga förändringar inomhus! (t.ex. flytt av avlopp, vatten och el)

 

 

Styrelsen Brf-Kvarnen