MC900431543[1]

Det finns 2 st bredbands möjligheter:

 

1.ComHem bredband via Tv uttaget. De boende på området tecknar själv internet/bredbandsabonnemang hos ComHem.

    Ring ComHems kundtjänst på tel: 0771-55 00 00 om du vill teckna avtal med dom. Prislista bredband

 

2. De boende på området tecknar själv internet/bredbandsabonnemang via telejacket med den leverantören man vill ha.