BOSTADSPÄRMEN

 

   REGISTER                   

1

   Besiktningsprotokoll dusch- och badrum 2006

2

   Bilar – parkering - parkeringspolicy

3

   Bostaden - Planritningar -Vid nybyggnation 1979

4

   Bostadsrättsföreningen och Samfälligheten (karta)

5

   Bredband data

6

   Brf Kvarnen styrelse, Kvarnbackens samfällighetsförening, styrelse

7

   Egna tilläggsritningar (handlingar) vid renovering och tillbyggnader

8

   Egna överlåtelsehandlingar

9

   Felanmälan, larmnummer mm

10

   Föreningens underhåll - vad har gjorts - vad planeras

11

   Förråd

12

   Försäkringsskyddet / Skyddsföreskrifter om brandfarliga ämnen i hemmen ny!

13

   Hemsida och e-post

14

   Hur går det för vår bostadsrättsförening (Broschyr HSB)

15

   Inriktnings-verksamhetsmål

16

   Kvartershus

17

   Obligatorisk skyldighet anmäla förändringar i lägenheten

18

   Senaste årsredovisning

19

   Sophantering

20

   Stadgar 2011

21

   Städområden – Städdagar – Håll ordning året om

22

   Taxi-zoner

23

   TV - Kanalplan

24

   Vad ska man tänka på när man tänker överlåta sin bostadsrätt

25

   Vatten

26

   Vem ska underhålla bostadsrätten (Broschyr HSB)

27

   Vem äger bostadsrätten?  (broschyr HSB)

28

   Vi ska inte bara bo   (broschyr HSB)

29

   Vicevärd

30

   Värme, instruktioner ComfortEl

31

   Enegideklaration/lägenhetsregister