Brf-Kvarnen

 

Policy – ytterdörrar

 

Bakgrund är förfrågan från enskilda om att kunna få byta ytterdörrar

 

I enlighet med stadgarna är det bostadsrättsinnehavarens ansvar att ha en fungerande ytterdörr.

Den som önskar byta dörr kan därmed själv ombesörja detta närhelst det passar.

 

Följande krav bör dock uppfyllas:

 

 


Ny ytterdörr ska vara godkänt och av minst lika god kvalitet som den gamla dörren.

 

Den låskista som finns i nuvarande dör ska via bostadrättsinnehavarens försorg flyttas

över till den nya dörren.

 

Dörrens ytterblad ska vara vit.

 

Enär dagens utbud av nya dörrar skiljer sig från den standard som våra hus är utrustad

med föreligger inget krav på exakt likhet (annat än färgen). Vi rekommenderar dock
samråd med grannarna

 

Anmälningsplikt vid dörrbyte.

 

Exempel på dörrblad:

 

dörr3.jpg  dörr1.jpg  stalldörr.jpg  dörr2.jpg